Lietuvas pašvaldības Rēzeknē apgūst pieredzi degradēto teritoriju atjaunošanā

  Projektu ziņas/Lietuvas pašvaldības Rēzeknē apgūst pieredzi degradēto teritoriju atjaunošanā

Lietuvas pašvaldības Rēzeknē apgūst pieredzi degradēto teritoriju atjaunošanā

2019. gada 28. Marts

21. martā Rēzekni projekta LLI-386 Trans-Form ietvaros apmeklēja Lietuvas pašvaldību Paņevežas un Visaginas pārstāvji, lai apgūtu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pieredzi degradēto teritoriju atjaunošanā. 

19. un 20. martā Lietuvas pašvaldību pārstāvji apmeklēja Daugavpils un Krāslavas pilsētas, bet 21. martā ieradās Rēzeknē, kur tikās ar Rēzeknes SEZ un Rēzeknes pašvaldības pārstāvjiem, kuri dalījās ar pieredzi degradēto teritoriju atjaunošanā. 

Rēzeknes SEZ pārvalde viesiem no Lietuvas pašvaldībām prezentēja Rēzeknes SEZ sasniegumus teritoriju atjaunošanā un kopā apmeklēja tādus objektus, kā ražošanas kompleksa jaunbūvi Viļakas ielā 1, renovēto biroju un noliktavu ēku Atbrīvošanas alejā 155A, k-1, Komunālā ielu 13 un 11C, kā arī atjaunoto ceļa posmu Lejas Ančupāni- Lejas Ančupāni Rēzeknes novadā. 

“Trans-form” projekta ietvaros Rēzeknes SEZ pārvalde izstrādās zemes gabala Komunālu ielā 13 attīstības koncepciju, atspoguļojot iespējamo teritorijas izmantošanu un funkcionalitāti teritorijas sakārtošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai.

Potenciālajiem investoriem ilgtermiņa nomai patlaban ir pieejams zemes gabals Komunālā ielā, Rēzeknē (kopējā platību 8,63 ha) ar nodrošinātu piekļuvi pievadceļam un inženiertehniskajām komunikācijām (pieslēgums ūdensvadam, sadzīves kanalizācijai, gāzes vadam u.c.). Rēzeknes Pilsētas domei īstenojot Komunālā ielas rekonstrukcijas projektus, ir veikta Komunālā ielas ceļa pārbūve divos posmos un drīzumā tiks uzsākta trešā ceļa posma pārbūve.

Tāpat delegācija apmeklēja pēc darbinieku skaita un ražošanas apjoma lielāko Rēzeknes SEZ uzņēmumu “VEREMS” RSEZ SIA. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros RSEZ ir 44 704 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un RSEZ finansējums ir attiecīgi 3 788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

logogg

Projekta koordinatore:

Nataļja Jupatova

E-pasts: trans-form@rsez.lv

Mob.: 26488499