Turpinās projekta LLI-386 “Trans-form” realizācija

  Projektu ziņas/Turpinās projekta LLI-386 “Trans-form” realizācija

Turpinās projekta LLI-386 “Trans-form” realizācija

2019. gada 12. Februāris

2019.gada 8.februārī notika projekta “TRANS-FORM” LLI-386 otrā darba grupas tikšanās, kuras laikā projekta partneri apsprieda projekta pirmā pusgada sasniegtos rezultātus. 

Projekta partneri pārrunāja un dalījās pieredzē par projekta 1. periodā paveikto, izvirzīja galvenos mērķus un uzdevumus, kuri aktuāli projekta 2. periodā. Tikšanās laikā projekta partneri apsprieda arī nākamā pusgadā īstenojamās aktivitātes, par kurām plašāka informācija būs pieejama pirms to realizēšanas.

Projekta mērķis ir revitalizēt pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un ilgtspējīgi izmantojamām.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros RSEZ ir 44 704,00 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un RSEZ finansējums ir attiecīgi 3 788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

logogg

Projekta koordinatore:

Nataļja Jupatova

E-pasts: trans-form@rsez.lv

Mob.: 26488499