Ir uzsākts degradēto teritoriju atjaunošanas projekts

  Projektu ziņas/Ir uzsākts degradēto teritoriju atjaunošanas projekts

Ir uzsākts degradēto teritoriju atjaunošanas projekts

2018. gada 09. Augusts

Projekta mērķis ir atjaunot pašvaldību īpašumā esošās degradētās teritorijas Rēzeknes un Krāslavas novadā, kā arī  Daugavpilī, Rēzeknē, Paņevežā un Visaginā, pārveidojot tās par pievilcīgām, ilgtspējīgi izmantojamām un konkurētspējīgām teritorijām. Pavisam kopā tiks attīrīti un sakārtoti 5,53 ha zemes četru partneru teritorijās – Lūznavā (Rēzeknes novads), Daugavpils cietoksnī, Krāslavā un Paņevežu Skaistkalnis parkā Lietuvā.

Nozīmīga projekta daļa ir arī sadarbība, zināšanu apmaiņa un gūšana, tāpēc iesaistītie speciālisti no Latvijas un Lietuvas pašvaldībām – teritoriju plānotāji, būvvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji piedalīsies teorētiskās un praktiskās nodarbībās, dosies pieredzes un mācību braucienos uz projekta partneru teritorijām pa Latviju, Lietuvu un citām vietām Eiropā – Vāciju, Čehiju un Nīderlandi un sadarbībā ar ekspertiem izstrādās četras attīstības koncepcijas un rīcības plānus pilotteritoriju revitalizācijai. Projekta rezultātā taps metodiskās rokasgrāmatas teritoriju attīstības plānotājiem.

“TRANS-FORM” projekta ietvaros Pašvaldību kopīgā iestāde “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” izstrādās zemes gabala Komunālu ielā 13 attīstības koncepciju, atspoguļojot iespējamo teritorijas izmantošanu un funkcionalitāti teritorijas sakārtošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kopējais piešķirtais projekta finansējuma apjoms ir 442 296,58 eiro, bet projekta kopējās izmaksas 520 348,94 eiro. Finansējums projekta ietvaros RSEZ ir 44 704,00 eiro, no kuriem projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 37 998,40 eiro apmērā, savukārt valsts budžeta un RSEZ finansējums ir attiecīgi 3 788,02 eiro un 6705,60 eiro apmērā.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekts tiek īstenots Interreg Latvia – Lithuania Programme ietvaros.

Latvijas – Lietuvas sadarbības programmas mājaslapa www.latlit.eu

logogg

Projekta koordinatore:

Nataļja Jupatova

E-pasts: trans-form@rsez.lv

Mob.: 26488499