Trauksmes celšanas kārtība

Rēzeknes SEZ pārvaldes publiskais pārskats

2022. gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

Pārskats par iznomāšanai paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem

Iznomāšanai paredzētie nekustamie īpašumii