Konference "Rēzeknes SEZ- šodien un rīt"

12.augusts
Latgales vēstniecība GORS

Pasākuma programma

09:30 Ierašanās un reģistrācija
10:15 Atklāšana un svinīgas uzrunas
- Rēzeknes SEZ pārvaldniece Krista Freiberga
- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs - Toms Plešs
- Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs
- Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs
- Ekonomikas ministrija
10:50 Liepājas SEZ aktualitātes
11:00 Iedvesmas stāsts #1 - “Aktualitātes ekonomikā”
- Agnese Buceniece AS “Swedbank” vecākā ekonomiste
11:15 Paneļdiskusija “Rēzeknes SEZ šodien”
- Spēcīgs uzņēmējs Rēzeknes SEZ
- SEZ priekšrocības
- Atbalsta instrumenti
- Uzņēmējdarbības problēmas, iespējamie to risinājumi
Diskusijā piedalās:
1. Jānis Staris – “VEREMS” RSEZ SIA Padomes priekšsēdētajs un AS “Latvijas Finieris" Padomes loceklis
2. Staņislavs Ratinskis – Rēzeknes SEZ komercsabiedrību “LATSTAB” RSEZ SIA un "MEGASTEEL" SIA RSEZ valdes priekšsēdētājs
3. Uldis Hmieļevskis – Liepājas SEZ pārvaldnieks
4. Iveta Maļina Tabūne - Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja un Latgales SEZ izpildaparāta pārvaldniece
5. Raimonds Lapiņš - Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos
6. Krista Freiberga – Rēzeknes SEZ pārvaldniece
7. Ērika Teirumnieka – Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece un Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētāja
8. Raitis Tukāns - Rīgas Brīvostas pārvaldes Komercdarbības departamenta direktors
12:15 Kafijas pauze GORS terasē
13:00 Iedvesmas stāsts #2 - Pasaules brīvo zonu organizācija
- Dr. Mohan Guruswamy galvenais zināšanu speciālists Pasaules brīvo zonu organizācijā
13:15 Paneļdiskusija “Rēzeknes SEZ rīt”
- Investīciju piesaiste
- Latgales reģiona attīstība
- Ārējie triecieni un uzņēmējdarbības noturība
Diskusijā piedalās:
1. Edmunds Teirumnieks – Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs
2. Juris Pūce - Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājs
3. Gints Jačuks - SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ valdes priekšsēdētājs
4. Nikolajs Pušņakovs - SIA “Midis” RSEZ valdes priekšsēdētājs
5. Kaspars Melnis – Rēzeknes novada domes deputāts un Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes loceklis
6. Aleksejs Stecs – Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks un Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks
7. Ivi Anna Buce – Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamenta direktore
14:15 Pasākuma noslēgums

Reģistrācija

Reģistrējies pasākumam
Aivis Ceriņš
Moderators

Uz skatuves

Drīzumā

Jānis Staris
“VEREMS” RSEZ SIA Padomes priekšsēdētajs un AS “Latvijas Finieris" Padomes loceklis
Staņislavs Ratinskis
“LATSTAB” RSEZ SIA un "MEGASTEEL" SIA RSEZ valdes priekšsēdētājs
Uldis Hmieļevskis
Liepājas SEZ pārvaldnieks
Iveta Maļina Tabūne
Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja un Latgales SEZ izpildaparāta pārvaldniece
Krista Freiberga
Rēzeknes SEZ pārvaldniece
Ērika Teirumnieka
Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece un Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētāja
Raimonds Lapiņš
Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos
Raitis Tukāns
Rīgas Brīvostas pārvaldes Komercdarbības departamenta direktors
Juris Pūce
Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Administratīvi teritoriālās reformas komisijas priekšsēdētājs
Gints Jačuks
SIA “LEAX Rēzekne” RSEZ valdes priekšsēdētājs
Nikolajs Pušņakovs
SIA “Midis” RSEZ valdes priekšsēdētājs
Kaspars Melnis
Rēzeknes novada domes deputāts un Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes loceklis
Aleksejs Stecs
Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks un Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieks
Ivi Anna Buce
Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Investīciju projektu departamenta direktore
Edmunds Teirumnieks
Latvijas Republikas Saeimas deputāts, Latgales apakškomisijas priekšsēdētājs