Kāpēc RSEZ?

2019. gadā britu laikraksta “Financial Times” izdevuma “fDi Magazine” aptaujā par perspektīvākajām ekonomiskajām zonām pasaulē Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona guvusi atzinību trīs kategorijās – "Paplašināšanās", "Talanti", "Stimuli"

Mūsu priekšrocības6 iemesli izvēlēties RSEZ

Atrašanās vieta

Nozīmīgs transporta koridoru krustpunkts Latvijā ar tiešu piekļuvi starptautiskajiem tirgiem ar vairāk nekā 500 miljoniem patērētāju.

Nodokļu atlaides

Būtiski nodokļu atvieglojumi un atbalsta instrumenti RSEZ komercsabiedrībām.

Lietpratīga pārvaldība

Efektīva, uz klientu un rezultātu orientēta RSEZ pārvaldība, kā arī konsultācijas komercsabiedrībām, kas veic vai plāno veikt komercdarbību RSEZ teritorijā.

Atbalsts

Valsts un vietējo pašvaldību atbalsts investīciju projektu ieviešanā, konsultācijas par piemērota nekustamā īpašuma piemeklēšanu komercdarbībai.

Pievilcīga vide

Kvalitatīva, mūsdienīga un pievilcīga vide darbam un atpūtai Rēzeknē un Rēzeknes novadā.

Prasmīgs darbaspēks

Atbildīgs un profesionāls darbaspēks reģionā, kur raksturīgas industriālās tradīcijas un pieejama kvalitatīva augstākā un profesionālā izglītība.

Informatīvais materiāls

Uzzini vairāk par mūsu priekšrocībām Rēzeknes SEZ bukletā

Pakalpojumi

Informācijas sniegšana

RSEZ pārvalde sniedz informāciju par komercdarbības vidi un tās būtiskākajiem komercdarbības aspektiem Latvijā un RSEZ – ekonomiskās situācijas raksturojums, nodokļu politika, likumdošanas vide un citi biznesa vides aspekti.

 
Konsultācijas

RSEZ pārvalde sniedz konsultācijas par komercdarbības uzsākšanu – komercsabiedrības reģistrāciju, nodokļiem, nodevām, izmaksām, RSEZ komercsabiedrības statusa iegūšanu un nodokļu atvieglojumu iegūšanas iespējām RSEZ.

Atbalsts investīciju projektu īstenošanā

RSEZ pārvalde sniedz konsultatīvu atbalstu – piemērota nekustamā īpašuma piemeklēšanā atbilstoši potenciālā investora vajadzībām; konsultācijas par ES un citām atbalsta programmām; atbalsts sadarbībā ar pašvaldībām un valsts iestādēm.

 
Tematisko pasākumu organizēšana

RSEZ pārvalde organizē seminārus, konferences, izbraukuma prezentācijas noteiktām mērķauditorijām, pielāgotas vizītes un RSEZ teritorijas apmeklējumus komercsabiedrībām, kas plāno veikt komercdarbību RSEZ teritorijā.

Cilvēkresursi

Prasmīgs un motivēts darbaspēks

Atbildīgs, prasmīgs un motivēts darbaspēks ir viens no galvenajiem faktoriem, kas padara RSEZ par pievilcīgu vietu biznesa attīstībai. Rēzeknē un tuvākajā apkārtnē iedzīvotāju skaits pārsniedz 120 tūkstošus. Darba meklētāju skaits Rēzeknē ir ap 2300 cilvēkiem ekonomiski aktīvajā vecumā. Rēzeknē un reģionā ir daudz augstskolu un profesionālo skolu absolventu inženierzinātnēs, ekonomikā un citās nozarēs, kuri var kļūt par profesionāliem darbiniekiem uzņēmumos. Vairāk nekā 85% iedzīvotāju zina krievu valodu un ap 70% iedzīvotāju vecumā līdz 40 gadiem pārvalda angļu valodu.

Augstākā izglītība

Izglītota darbaspēka pieejamību RSEZ nodrošina Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Valsts robežsardzes koledža un vēl piecu Latvijas augstskolu filiāles Rēzeknē. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno 44 dažādas studiju programmas. Pilna un nepilna laika akadēmiskā un profesionālā bakalaura un maģistra, doktora līmeņa, pirmā un otrā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmās iesaistīti vairāk nekā 1800 studenti.

Profesionālā izglītība

Rēzeknes Tehnikums kā profesionālās izglītības kompetences centrs nodrošina profesijas apguvi vairāk nekā 800 jauniešiem 18 apmācību programmās, tajā skaitā kokizstrādājumu izgatavošana, autotransports, būvdarbi, komerczinības, pārtikas produktu tehnoloģija, ēdināšanas pakalpojumi, datorsistēmas, programmēšana, enerģētika un elektrotehnika, administratīvie un sekretāra pakalpojumi, interjera dizains, viesnīcu pakalpojumi.

Atbalsts darbspēka apmācībām

Lai uzlabotu darbaspēka prasmes, darba devējiem pieejamas atbalsta programmas esošā un potenciālā darbaspēka apmācībai mūžizglītības, jauniešu garantijas un citās valsts un Eiropas Savienības līdzfinansētās programmās.

Prezentācija

Noskatīties informatīvo materiālu par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu