Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Jaunākās ziņas

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2016. gadā ievērojami palielinājušas apgrozījumu
Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2016. gadā ievērojami palielinājušas apgrozījumu
2017. gada 23. Maijs

Rēzeknes SEZ komercsabiedrības 2016. gadā ir kāpinājušas savu apgrozījumu par 20,5%, sasniedzot 85 miljonus eiro, kas ir augstākais rādītājs kopš Rēzeknes SEZ izveides. 2016. gadu ar peļņu noslēgušas vairāk nekā 75% no Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām, un kopumā Rēzeknes SEZ komercsabiedrībās nodarbināti 845 strādājošie.

Lasīt vairāk
Aizvadīts Latgales Simtgades kongress
Aizvadīts Latgales Simtgades kongress
2017. gada 22. Maijs

Atzīmējot simto gadadienu kopš vēsturiski nozīmīgā Latgales Kongresa norises, 5. un 6. maijā Rēzeknē norisinājās Latgales Simtgades kongress un 4. pasaules latgaliešu saiets. Diskutējot par Latgales reģiona ekonomikas izaugsmi un uzņēmējdarbības attīstību, kongresā piedalījās arī Rēzeknes SEZ komercsabiedrību un Rēzeknes SEZ pārvaldes pārstāvji.

Lasīt vairāk

Atsauksmes