Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Investīciju objekti Rēzeknes SEZ

Aplūko karti ar investīciju objektu teritorijām Rēzeknes SEZ

Jaunākās ziņas

Atbalsts investīcijām Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā
Atbalsts investīcijām Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā
2018. gada 08. Oktobris

Viens no galvenajiem Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes attīstības mērķiem ir nodrošināt investīciju piesaisti un jaunu darbavietu izveidi Rēzeknē un Rēzeknes novadā, tāpēc tiek īstenoti vērienīgi infrastruktūras projekti uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī aicināti investori veidot savus uzņēmumus Rēzeknes SEZ teritorijā. Potenciālajiem investoriem attīstībai patlaban ir pieejams zemes gabals Komunālā ielā, Rēzeknē (kopējā platība 8,63 ha) ar nodrošinātu piekļuvi pievadceļam un inženiertehniskajām komunikācijām.

Lasīt vairāk
VEREMS un Rēzeknes Dzirnavnieks  kļūst par Rēzeknes SEZ Gada uzņēmumiem
VEREMS un Rēzeknes Dzirnavnieks kļūst par Rēzeknes SEZ Gada uzņēmumiem
2018. gada 28. Augusts
2018. gada 24. augustā svinīgā pasākumā jau septīto gadu tika pasniegti apbalvojumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (Rēzeknes SEZ) komercsabiedrību Gada balvas konkursa uzvarētājiem. Izvērtējot 2017. gada rādītājus, “Gada uzņēmuma” apbalvojums tika piešķirts divām Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām: “VEREMS” RSEZ SIA lielo/vidējo komercsabiedrību grupā un “Rēzeknes Dzirnavnieks” RSEZ AS mazo komercsabiedrību grupā. Vairākām komercsabiedrībām piešķirti Atzinības raksti par ieguldījumu Rēzeknes SEZ attīstībā. Lasīt vairāk

Atsauksmes