Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Jaunākās ziņas

Biznesa diskusijas – starptautiska, nacionāla un reģionāla mēroga skatījums uz Rēzeknes SEZ attīstību
Biznesa diskusijas – starptautiska, nacionāla un reģionāla mēroga skatījums uz Rēzeknes SEZ attīstību
2017. gada 18. Septembris

Pasākuma “Rēzeknes SEZ - ar skatu nākotnē” ietvaros šā gada 8. septembrī Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde organizēja biznesa diskusijas, kurās, piedaloties uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, kā arī vietējiem un ārvalstu sadarbības partneriem, tika pārrunātas zonas nākotnes attīstības perspektīvas.

Lasīt vairāk
Rēzeknes SEZ svin 20 gadu jubileju un pasniedz apbalvojumus sekmīgākajām komercsabiedrībām
Rēzeknes SEZ svin 20 gadu jubileju un pasniedz apbalvojumus sekmīgākajām komercsabiedrībām
2017. gada 10. Septembris

2017. gada 7. un 8. septembrī norisinājās Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) 20. gadskārtai veltītais pasākums “Rēzeknes SEZ - ar skatu nākotnē”. Tā ietvaros pasniegti “Gada Uzņēmuma” apbalvojumi septiņām sekmīgākajām Rēzeknes SEZ komercsabiedrībām, norisinājušās biznesa diskusijas par speciālās ekonomiskās zonas nākotnes attīstības perspektīvām.

Lasīt vairāk

Atsauksmes