Atvieglojumi RSEZ teritorijā


Līdz pat 100 % nekustamā īpašuma nodokļa atlaide!

80 % uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaide!

Līdz pat 55 % no investīciju izmaksām nodokļu atlaidēs!

Nodokļu kalkulators

Uzzini sava uzņēmuma nodokļu atvieglojumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā
Pareizā vieta
jūsu investīcijām

Jaunākās ziņas

“Energy Resources CHP” RSEZ SIA saņem Rēzeknes pilsētas domes apbalvojumu
“Energy Resources CHP” RSEZ SIA saņem Rēzeknes pilsētas domes apbalvojumu
2016. gada 05. Decembris

Kā katru gadu, līdztekus izstādei–gadatirgum “Rēzeknes Uzņēmējs 2016”, šā gada 25. novembrī, Rēzeknes pilsētas pašvaldība labākajiem un veiksmīgākajiem Rēzeknes komersantiem pasniedza apbalvojumus “Rēzeknes Gada Uzņēmums”. Šogad balvu nominācijā “Labākais RSEZ uzņēmums” saņēma Rēzeknes SEZ komercsabiedrība “Energy Resources CHP” RSEZ SIA (iepriekš “Atmosclear CHP” RSEZ SIA).

Lasīt vairāk
Latvijas nākotne - izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana
Latvijas nākotne - izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana
2016. gada 01. Decembris

Sagaidot Latgales Kongresa simtgadi, šā gada 25. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA) norisinājās Diskusiju forums "Latvijas ilgtspējas dimensijas - izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana". Diskusiju foruma ietvaros, kurā piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji, kā arī pētnieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji, tika pārrunāti ar izglītību un vidi saistītie jautājumi, kas ir pamats Latvijas ilgtspējīgai attīstībai nākotnē.

Lasīt vairāk

Atsauksmes